KONTAKT

Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego
Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1, pokój 42 (obok punktu Xero)
10-725 Olsztyn
tel.: 089 524 61 36
e-mail: rwsshuman@uwm.edu.pl